Quản trị

Quản lý nội dung
Xử lý dữ liệu
Quản trị hệ thống
Tương tác dịch vụ

Sinh viên nhận tin
và nhắn tin yêu cầu
truy vấn thông tin

Sao kê

Sao kê Bảng điểm
Thông tin Sinh viên


Thống kê

Thông tin Sinh viên
Dữ liệu Điểm
Tác vụ thông báo

Lập lịch

Thông báo LHP
Thông báo Lịch học
Thông báo Lịch thi
Thông báo Điểm

Hệ thống thông tin SMS-DHKH Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái nguyên.

Hệ thống thông tin SMS-DHKH được xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái nguyên.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: (0208) 3-904-315 - Fax: (0208) 3-746-965