Danh bạ điện thoại của cán bộ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Danh bạ điện thoại của cán bộ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên được cập nhật đến ngày 03/03/2014.
TTHọ và tênDi độngCơ quanChức vụĐơn vị
410 Nguyễn Thị Hoàng Lan 0912454656   Phó khoa KHOA LUẬT
409 Nông Tuấn Ngọc 0965539595   Chuyên viên PHÒNG ĐÀO TẠO
407 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0987582595 0208.3609819 Giảng viên TOÁN - TIN
406 Hoàng Thị Thu Hoài 0972383826 0208.3901868 Chuyên viên TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
405 Nguyễn Quang Trung 0973604328 0208.3703338 KTV KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
404 Chu Quang Kỳ 0818299668 0208.3703338 Giảng viên KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
403 Cao Thanh Hải 0975799123 0208.3703988 Giảng viên KHOA HÓA HỌC
402 Lê Thị Quỳnh Liu 0983645111 0208.3603199 Giảng viên KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
401 Nguyễn Duy Hưng 0986674875 0208.3904317 Bảo vệ PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ
400 Vũ Thị Hà 0961063622 0208.3904297 Chuyên viên KHOA KHXH & NV
Total records: 349 prev123next
Xây dựng và cập nhật bởi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Khoa học. Hỗ trợ: 0902 051 285.